calitate pentru performanta

Termeni & Conditii | Politica de confidentialitateAvând în vedere intrarea în vigoarea a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Glue Chim Prod Srl urmărește să își adapteze politica de confidentialitate astfel încât să respecte noile reglementări.

GDPR asigură mai mult control și mai multă transparență asupra prelucrării datelor cu caracter personal, pentru aceste motive Glue Chim Prod Srl a reactualizat politica sa de confidențialitate.

Confidențialitatea datelor este foarte importantă pentru Glue Chim Prod Srl, de aceea ne-am modificat politica de confidențialitate, astfel încât să asigurăm transparența cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de organizația noastră. Astfel, mai jos găsiți modul de prelucrare și protejare al datelor cu caracter personal colectate de organizația noastră.CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM COLECTĂM/PRELUCRĂM? CUM LE PRELUCRĂM?

Site-ul nostru folosește cookies pentru a oferi o experienta placuta utilizatorului respectiv pentru a asigura functionarea in conditii optime a website-ului www.gluechim.ro.

Un cookie este un fisier format din cifre si litere pe care website-ul il salveaza in computer, dispozitiv mobil sau alt echipament atunci cand vizitezi un website.

Website-ul www.gluechim.ro foloseste trei tipuri de cookies. Prima categorie face referire la cookie-uri tehnice care sunt indispensabile si care asigura functionalitatea website-ului. A doua categorie de cookies face referire la cele analitice prin care urmarim spre exemplu care pagini sunt accesate, care este sursa trafic-ului si alte informatii statistice. A treia categorie de cookies face referire la targetare / re-targetare si faciliteaza afisarea in retelele de socializare Facebook si Instagram a campaniilor sau a diverse informatii despre activitatea Glue Chim Prod Srl.

Cei care acceseaza website-ul www.gluechim.ro pot refuza respectiv controla folosirea cookies, insa aceasta ar putea duce la anumite disfunctionalitati sau afisarea de continut irelevant. In functie de browser-ul folosit se poate controla folosirea cookie-urilor conform documentatiei publicate de fiecare web-browser in parte.

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-us/search?query=Enable%20cookies&p=)

Firefox (https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor)

Chrome pentru Desktop (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro)

Chrome pentru Android (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro)

Cookie settings in Safari (https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac)
 

UNDE SUNT STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE ORGANIZAȚIA NOASTRĂ ȘI CINE ARE ACCES LA ELE?

Datele cu caracter personal prelucrate de organizația noastră sunt păstrate într-un server aflat pe teritoriul Uniunii Europene. Accesul la aceste date este limitat la câteva persoane din cadrul organizației.

Este posibil ca cei care oferă servicii tehnice de specialitate organizației să aibă acces la datele colectate, în scopul de a ne oferii suport și soluții tehnice în vederea organizării datelor prelucrate și în vederea asigurării protecției acestor date.
 

COMUNICĂM/ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ALTOR DESTINATARI?

Organizația noastră nu vinde informațiile dvs. altor companii sau organizații și nu le  împărtășește cu terțe persoane în scopuri comerciale. Vom comunica datele dvs. altor instituții sau terțelor persoane doar în cazul în care obținem în prealabil consimțământul dvs. sau în cazul în care se impune acest lucru în temeiul unei obligații legale.
 

CARE SUNT DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE PRELUCRATE DE NOI ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

A. Dreptul la informare și de acces – puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. și cu privire la activitățile de prelucrare a datelor dvs.;

B. Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

C. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor în cazul în care:
- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

D. Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege sau de GDPR;

E. Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în orice moment, prelucrărilor care se întemeiază pe interesul legitim;

F. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator.

G. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dvs., puteți să vă retrageți consimțământul oricând. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, nefiind afectate prelucrările efectuate înainte de retragerea consimțământului.

H. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – aveți dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice pentru dvs. sau care vă afectează semnificativ în mod similar;

 

Puteți să vă exercitați aceste drepturi, individual sau cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail secretariat@gluechim.ro (sau alt e-mail la care doriți să fie trimise aceste solicitări – puteți să creați o adresa e e-mail specială pentru problemele legate de Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR).
 

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

S-ar putea să fie necesar să actualizăm politica de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a politicii de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Orice modificări majore ale politicii de confidențialitate vor fi comunicate tuturor persoanelor vizate.

În vederea prelucrării datelor personale în scopurile pentru care sunt colectate, acestea trebuie să fie actualizate. În cazul în care apar modificări cu privire la datele pe care ni le-ați comunicat, ne puteți înștiința cu privire la acest aspect la adresa de e-mail secretariat@gluechim.ro (sau alt e-mail la care doriți să fie trimise aceste solicitări – puteți să creați o adresa e e-mail specială pentru problemele legate de Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR).
 

PROTECȚIA DATELOR DVS.

Protecția datelor dvs. se asigură prin stocarea datelor pe niște servere care îndeplinesc anumite standarde de calitate. De asemenea, serverele beneficiază de sisteme de protecție antivirus și firewall.